ותיקין בראש השנה תשע"ט

בעז"ה יתקיים מנין ותיקין

בשני הימים של ראש השנה    

05.30 בשעה

05.50-עלות השחר-05.06 ; זמן ברכת טלית-05.28 ; הודו

07.30 נץ החמה-06.20 ; תקיעת שופר לא לפני
058.436.4622 לפרטים נא להתקשר לעמרם

בית הכנסת מבקש 180ש”ח לתרומות ולקניית מקומות

זמני התפילה בראש השנה בהיכל חיים לייב תשע"ח

הדלקת נרות-ליל חג ראשון 18:03
תפילת מנחה – ערב החג 18:33
תפילת שחרית (יום א') 8:00
סוף זמן קריאת שמע 8:42
אחרי ההפטרה יהיה קידוש וטעימה
שעת מנחה גדולה 13:02
תשליך
הדלקת נרות ליל חג שני לא לפני 19:13
תפילת ערבית לא לפני 19:13
שחרית (יום ב') 8:00
סוף זמן קריאת שמע 8:42
אחרי ההפטרה יהיה קידוש וטעימה
שעת מנחה גדולה (למעוניינים) 13:01

ימים נוראים בחדר אוהל יהושע – תשע"ח

תפילות ימים נוראים

גם השנה תפילות ראש השנה ויום כיפור יתקיימו בחדר אהל יהושע

תפילות ראש השנה

שחרית ראש השנה בשעה 9:15

(מיד לאחר תפילת ותיקין)

מנחה מיד לאחר שחרית

תפילות יום כיפור

כל נדרי – 18:20
שחרית – 9:15 (מתחילים בחצר ומיד לאחר תפילת ותיקין עוברים לאהל יהושע)
מנחה ונעילה – 17:00

ותיקין בראש השנה תשע"ח

בעז"ה יתקיים מנין ותיקין

בשני הימים של ראש השנה    

05.40 בשעה

06.00-עלות השחר-05.15 ; זמן ברכת טלית-05.38 ; הודו

07.30 נץ החמה-06.27 ; תקיעת שופר לא לפני
058.436.4622 לפרטים נא להתקשר לעמרם

בית הכנסת מבקש 180ש”ח לתרומות ולקניית מקומות