זמני התפילה בראש השנה בהיכל חיים לייב תשע”ח

הדלקת נרות-ליל חג ראשון 18:03
תפילת מנחה – ערב החג 18:33
תפילת שחרית (יום א’) 8:00
סוף זמן קריאת שמע 8:42
אחרי ההפטרה יהיה קידוש וטעימה
שעת מנחה גדולה 13:02
תשליך
הדלקת נרות ליל חג שני לא לפני 19:13
תפילת ערבית לא לפני 19:13
שחרית (יום ב’) 8:00
סוף זמן קריאת שמע 8:42
אחרי ההפטרה יהיה קידוש וטעימה
שעת מנחה גדולה (למעוניינים) 13:01