משכן ראובן ר”ה ויוה”כ תשע”ט

מנין נוסח אשכנז בראש השנה וביום כיפור
בחדר משכן ראובן

בשעה 7:45
הקהל מוזמן. אין צורך להזמין מקום
עזרת נשים בקומה 1