קריאת מגילת אסתר ביום שושן פורים תשע”ט

בעז”ה יהיה קריאת מגילה לנשים בשטיבלך ביום שושן פורים

בשעה 10:00

ובשעה 11:00