מנין מוקדם בליל הסדר תשע”ח

מנין מוקדם בשטיבלך לערבית בליל הסדר

ערב יום טוב זמן הדלקת נרות ב 18:21
התחלת תפילת ערבית ב 18:50
התפילה תתקיים בחוץ או בספריה (תלוי במזג האויר) ותסתיים סמוך לצאת הכוכבים
משיקולים הלכתיים יש להקפיד:
  • להתפלל מנחה לפני פלג המנחה שהיא בשעה 17:38
  • לא לקדש לפני צאת הכוכבים שהיא בשעה 19:20
  • לא לשכוח לקרוא קריאת שמע אחרי צאת הכוכבים (19:20)
בברכת חג שמח לכולם!