מנין מוקדם בליל הסדר תשע”ז

מנין מוקדם בשטיבלך לערבית בליל הסדר

ערב יום טוב זמן הדלקת נרות ב 18:29
התחלת תפילת ערבית ב 18:55
התפילה תתקיים בחוץ או בספריה (תלוי במזג האויר) ותסתיים סמוך לצאת הכוכבים
משיקולים הלכתיים יש להקפיד:
  • להתפלל מנחה לפני פלג המנחה שהיא בשעה 17:44
  • לא לקדש לפני צאת הכוכבים שהיא בשעה 19:28
  • לא לשכוח לקרוא קריאת שמע אחרי צאת הכוכבים
בברכת חג שמח לכולם!