מנין מוקדם בערב שבת ב-“שטיבלך” – קיץ תשפ”ג

כמו בכל שנה, יתקיים בערבי שבת מנין מוקדם למנחה, קבלת שבת וערבית, לאורך תקופת הנהגת שעון הקיץ. התפילה במשכן ראובן; יש למעלה עזרת נשים. הנוסח: אשכנז.

נא לדייק בזמנים, על מנת להתפלל תפילת מנחה לפני פלג המנחה ועל מנת לסיים את התפילה ללא הפרעות למתפללים במניינים האחרים.

תאריךערב פרשתתאריך לועזיתחילת מנחה
ב’ ניסןויקרא24.3.20235:25
ט’ ניסןצו31.3.20235:25
ט”ז ניסןחול המועד7.4.20235:30
כ”ג ניסןשמיני14.4.20235:35
ל’ ניסן (ראש חודש)תזריע מצורע21.4.20235:35
ז’ אייראחרי קדושים28.4.20235:40
י”ד אייראמור5.5.20235:40
כ”א איירבהר בחוקתי12.5.20235:45
כ”ח אייר (יום ירושלים)במדבר19.5.20235:50
ו’ סיון (שבועות)נשא26.5.20235:50
י”ג סיוןבהעלותך2.6.20235:50
כ’ סיוןשלח9.6.20235:55
כ”ז סיוןקרח16.6.20235:55
ד’ תמוזחקת23.6.20235:55
י”א תמוזבלק30.6.20236:00
י”ח תמוזפנחס7.7.20236:00
כ”ה תמוזמטות מסעי14.7.20235:55
ג’ אבדברים21.7.20235:55
י’ אבואתחנן28.7.20235:50
י”ז אבעקב4.8.20235:50
כ”ד אבראה11.8.20235:45
א’ אלול (ראש חודש)שופטים18.8.20235:40
ח’ אלולכי תצא25.8.20235:35
ט”ו אלולכי תבוא1.9.20235:30
כ”ב אלולנצבים וילך8.9.20235:20
כ”ט אלולראש השנה15.9.2023אין מנין מוקדם
ז’ תשרי תשפ”דהאזינו22.9.20235:05
    
י”ד’ תשריסוכות29.9.2023אין מנין מוקדם
כ”א תשרישמחת תורה6.10.2023אין מנין מוקדם
כ”ח חשוןבראשית13.10.20234:45
ה’ חשוןינח20.10.20234:40
י”ב חשוןלך לך27.10.20234:30

יש לחזור על קריאת שמע ולספור ספירת העומר בשעה המתאימה.

אין להדליק נרות שבת בזמן הרשום כ-“תחילת מנחה”, שהוא כאמור לפני פלג המנחה.  יש להדליק נרות רק אחרי פלג המנחה, שהוא עד 20 דקות מאוחר יותר.

פרסמנו זמנים עד לסוף הנהגת שעון הקיץ, אך קיום המניין אחרי יום כפור איננו בטוח, ומותנה בהתייצבות המתפללים.