שבועות תשע”ז

4:09 עלות השחר
4:36 זמן ברכת טלית
4:40 מגילת רות ושחרית משכן ראובן
5:00 תפילת שחרית (לאחר מכן מגילת רות) היכל חיים לייב
5:35 נץ החמה
7:00 שחרית חדר ישראל